escamarlà

15,36 €

250 gr. Escamarlà a pes, Llotja de Cambrils:

Crustaci molt apreciat a la cuina, habita a 800 m. de fondària. Desova de Juliol a Febrer.