llibre "Chocolate" Ramon Morató

99,00 €

Llibre “Chocolate”, de Ramon Morató

El sector professional necessitava un llibre que afronta amb serietat i profunditat l’estudi de la xocolata, des de totes les vessants i aplicacions. L’autor ha volgut que en aquest immens volum el resultat de les seves investigacions i en general tots els aspectes tecnològics tinguessin tant pes com les nombroses receptes que s’inclouen amb tot luxe de detalls. La perfecta complementarietat de la teoria i la pràctica és la gran aportació d’aquest llibre.